KRYOLAN PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZELKÓW 500 ML.
KRYOLAN PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZELKÓW 500 ML.

KRYOLAN PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZELKÓW 500 ML.

K.PŁYN.CZYSZ.500ML.
109,00 zł

(109,00 zł szt)

Brutto

 

KRYOLAN PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZELKÓW 500 ML.

Profesjonalny płyn do mycia i dezynfekcji pędzli zarówno z naturalnego, jak i syntetycznego włosia. Wystarczy zamoczyć w nim pędzel (samo włosie) na kilka sekund i trącić kilkukrotnie o ścianki pojemnika. Po wyjęciu pędzel jest czysty i można go przetrzeć chusteczką lub pozostawić na kilka minut do wysuszenia. Polecamy również do czyszczenia pistoletu airbrush.

Szczegóły: 500 ml
Kod produktu: 03493/00

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 Działa drażniąco na oczy.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Danger

towary niebezpieczne

2 Przedmioty
No reviews

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównywarki

Na stronie stosujemy pliki cookies. Brak zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu.