KRYOLAN PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZELKÓW...

KRYOLAN PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZELKÓW 500 ML.

K.PŁYN.CZYSZ.500ML.
109,00 zł

(109,00 zł szt)

Brutto

 

KRYOLAN PŁYN DO CZYSZCZENIA PĘDZELKÓW 500 ML.

Profesjonalny płyn do mycia i dezynfekcji pędzli zarówno z naturalnego, jak i syntetycznego włosia. Wystarczy zamoczyć w nim pędzel (samo włosie) na kilka sekund i trącić kilkukrotnie o ścianki pojemnika. Po wyjęciu pędzel jest czysty i można go przetrzeć chusteczką lub pozostawić na kilka minut do wysuszenia. Polecamy również do czyszczenia pistoletu airbrush.

Szczegóły: 500 ml
Kod produktu: 03493/00

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 Działa drażniąco na oczy.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Danger

towary niebezpieczne

2 Przedmioty
Brak opini

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównywarki

Na stronie stosujemy pliki cookies. Brak zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu.